Italiano
Español
Deutsch
English

Askeonsdag.

14. februar 2018

Biskop Czeslaw Kozon fejrer en højtidelig højmesse onsdag d. 14. februar kl. 19 med modtagelse af askekors. Askekors gives også ved messen kl. 8.00
I gamle dage sendte man ved fastetidens begyndelse de offentlige syndere ud af kirken ved en ceremoni, hvor Guds ord til Adam og Eva, da de blev sendt ud af Paradiset, blev gentaget: "Jord er du, og til jord skal du blive". På et tidspunkt blev det til, at alle i bevidstheden om fælles syndighed i solidaritet modtog aske på deres hoved og fik at vide: "Menneske, husk at du er støv og til støv skal du vende tilbage". Det er begyndelsen på historien. Ved fastetidens slutning fortæller evangeliet om opstandelsen os, at vi nu skal opstå fra støvet/jorden igen.