Italiano
Español
Deutsch
English

Højtidelig vesper.

28. januar 2018

Vi fejrer Nordens apostel med en højtidelig vesper søndag d. 28. januar kl. 16.30. sammen med biskoppen, præsterne og alle menighederne i Københavns område. Efter vesperen er der reception i menighedssalen