Italiano
Español
Deutsch
English

Kulturnat.

13. oktober 2017

Som hvert år holder vi kirken åben til kulturnatten og giver derved næsten tusind mennesker mulighed for en positiv oplevelse af Den Katolske Kirke. I år ligger det fredag d. 13. oktober.

                                  Programmet ser således ud:

18.00   Åbning af Kulturnatten. Hele aftenen er der mulighed for at tænde lys i kirken, besøge
           sakristiet, opleve udstillingen Katolik før religionsfriheden i museet på 1. sal eller gå en tur i
           haven.

18.30   Koncert med Cæciliakorene v. Susanne Hartmann Stæger

19.30   Foredrag v. Sognepræst Daniel Nørgaard: Var Reformationen en god ide?

20.30   Tidebønner i klostrene - et musikalsk strejftog. Koret ved Skt Ansgars Kirke fremfører
           eksempler på klostrenes forskellige tidebønner, som er blevet sunget i århundreder på
           latin og enkelte i den danske udgave.

22.30   Vi synger Komplet (Bøn for natten) - åben for alle.

Vi har brug for frivillige til at hjælpe til Kulturnatten, så hvis du har mulighed for at sætte et par timer af til at modtage besøgende, lave kaffe til de frivillige eller bede en rosenkrans for en succesfuld aften, så kontakt Stine Rørbæk Møller på stinemollerdk@remove-this.gmail.com 91 95 67 95 eller Rikke von Zostrow på rvz@sanktansgar.dk