Italiano
Español
Deutsch
English

Referater.

6. juni 2017

Referaterne fra menighedsrådsmøderne d. 6. februar, d. 29. marts og d. 17. maj kan nu læses på siden for menighedsrådet. Man finder de samlede referater ude i højre spalte.