Italiano
Español
Deutsch
English

HUK-møde

24. maj 2017

Onsdag d. 24. maj  kl. 19.00 HUK-møde i undervisningslokalet på 1. sal i præstegården i Bredgade 64. Himmel og helvede og det i mellem: Vil du blive frelst? Det er faktisk et ret afgørende spørgsmål.
Måske der ikke er noget enkelt svar på dette, men kom og bliv klogere på Kirkens lære om frelse og fortabelse. Daniel Nørgaard fortæller og tager imod spørgsmål.
Der er nok også kager til!