Italiano
Español
Deutsch
English

Valfart til Åsebakken

28. maj 2017

Because of the pilgrimage to Åsebakken, there is no mass this Sunday!

Valfart til Vor Frue af Åsebakken søndag d. 28. maj. Menigheden tager af sted med bus fra Sankt Ansgars Kirke kl. 8.30.

Ingen messe i Sankt Ansgar og Sakramentskirken - Messe i Jesu Hjerte Kirke kl. 17.00 og kl. 20.00.

Man kan vælge

- at blive kørt til Holte og gå med på valfarten derfra,

- eller at blive kørt helt op til Åsebakken, for at deltage i messen der.

Kl. 9:15 Afgang fra Poppel Allé i Holte, hvor vi går igennem skoven i procession til Vor Frue Kloster

Kl. 11:30 Messe ved Vor Frue Kloster.

Efter messen spiser vi vores medbragte madpakker - og hilser på gode venner fra andre menigheder.

Kl. 15:00 Andagt til Vor Frue med sakramental velsignelse og procession med Mariastatuen

Fra kl. 10.30 er der lejlighed til skriftemål.

Det er biskop Kozons håb, at rigtig mange vil deltage i valfarten. Derfor opfordrer han menighederne til at møde talstærkt til såvel vandringen gennem Rude Skov som til valfarten i det hele taget. Vandringen gennem skoven er en vigtig del af bispedømmets valfartstradition.

Efter andagten bliver vi kørt til kirken igen.

Pris: 75 kr. for buskørsel. Ministranter gratis.

Det er nødvendigt at tilmelde sig buskørslen på forhånd, ved at købe en billet. Billetter sælges i forbindelse med messerne.