Italiano
Español
Deutsch
English

Forbøn

20. marts 2017

"Menigheden går i forbøn": Det er åbent for alle uanset menighed. Vi vil læse teksterne til den kommende søndag, fordybe os i dem og lade vore overvejelser komme til udtryk i bøn. Det er tanken også at formulere nogle bønner skriftligt, som bruges som led i Menighedens Forbønner den følgende søndage.
Tid: Mandag d. 20. marts kl. 19.30 -21.00
Sted: Undervisningslokalet på 1. sal, Bredgade 64, 1264 KBH K

Tilmelding er ikke nødvendig, men interessetilkendegivelse og evt. spørgsmål er velkommen på e-mail: michael@munchow.org