Italiano
Español
Deutsch
English

Catholicism.

21. marts 2017

Vi mødes tirsdag d. 21. marts kl. 19.30 i undervisningslokalet til Catholicism af Robert Barron: Den amerikanske katolske præst (nu biskop) har lave en serie om den katolske tro, der blot har titlen "Catholicism". Denne serie vil vi fremvise og give mulighed for efterfølgende diskussion.