Italiano
Español
Deutsch
English

Referater.

2. februar 2017

Referaterne fra menighedsrådsmøderne d. 18. november 2016 og d. 18. januar 2017 kan nu læses på siden for menighedsrådet. Man finder de samlede referater ude i højre spalte.