Italiano
Español
Deutsch
English

Voksenkatekese

4. februar 2017

Vi mødes lørdag d. 4. februar kl. 14.30 i menighedssalen til voksenkatekese. Hvad mistede Danmark ved Reformationen? v/ Sebastian Olden-Jørgensen