Italiano
Español
Deutsch
English

Referat

30. september 2016

Referatet fra menighedsrådsmødet d. 17. august kan nu læses på siden for menighedsrådet. Man finder de samlede referater ude i højre spalte.