Italiano
Español
Deutsch
English

Referat.

8. juli 2017

Referatet fra menighedsrådsmødet d. 27. juni kan nu læses på siden for menighedsrådet. Man finder de samlede referater ude i højre spalte.