Italiano
Español
Deutsch
English

Referat

3. december 2017

Referatet fra menighedsrådsmødet d. 14. november kan nu læses på siden for menighedsrådet. Man finder de samlede referater ude i højre spalte.