Italiano
Español
Deutsch
English

Referat.

14. oktober 2017

Referatet fra menighedsrådsmødet d. 26. september kan nu læses på siden for menighedsrådet. Man finder de samlede referater ude i højre spalte.