Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Forvaltningsrådet

 


Formand for forvaltningsrådet

Ina Hartmann

E-mail:
Telefon: 

 


Vilhelm Holsting

E-mail: 
Telefon: 

   


Niels Tiedemann

E-mail: 
Telefon: 

   


Johannes von Zastrow

E-mail: jvz@remove-this.sanktansgar.dk
Telefon: 30 703 702


Formand for menighedsrådet

Ulla Elmquist

E-mail: ue@sanktansgar.dk
Telefon: 2484 8273


Sognepræst

Daniel Nørgaard

Telefon: 4141 3789
E-mail: dn@remove-this.sanktansgar.dk
Fridag om mandagen