Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Sognekontor

Alle henvendelser rettes til: 

Sankt Ansgars Kirke
Bredgade 64
1260 København K
Tlf. 3313 3762

E-mail: sogn@remove-this.sanktansgar.dk


Sognesekretær

Rosa Ørtved Knudsen

E-mail: rk@remove-this.sanktansgar.dk

Er på kontoret tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.30 til 14.30.


Kirkeskat og frivillig-koordinator

Rikke von Zastrow

E-mail: rvz@remove-this.sanktansgar.dk

Henvendelser

Alle henvendelser vedrørende dåb, firmelse, vielse, begravelse, optagelse i kirkens fulde fællesskab m.v. kan ske til sognekontoret.

Registrering
Mange katolikker er ikke registreret i den katolske kirke, men det er vigtigt, at man bliver det. Hvis du ikke er registeret - det vil sige: hvis du hverken modtager katolsk orientering eller sognebladet, - så skal du rette henvendelse til sognekontoret og opgive navn og adresse. Husk også at give meddelelse når voksne børn flytter hjemmefra.

Ny dåbsattest
Udstedes på forlangende. Forvaltningsloven kræver skriftlig eller personlig henvendelse. Telefonisk henvendelse er normalt ikke tilstrækkelig. Opgiv navn og evt. eget efternavn (for gifte) fødselsdato, dåbstidspunkt (anslået, hvis ikke kendt), og husk adresse.Henvendelse til sognekontoret.