Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Vision "Plus 1 million"

Et simpelt regnestykke, der ikke går op endnu
De godt 2000 medlemmer fra Skt. Ansgars Kirke betalte i 2017 ca. 657 kr. pr. medlem i kirkeskat. Det er alt for lidt til at sikre alt det, som vi har brug for at gøre i vores sogn.
Derfor iværksatte vi i 2015 en plan: Vision "Plus 1 million". Den går ud på at øge kirkeskatten med 1 mio. kr. i forhold til år 2014, hvor indtægten på kirkeskat var 820.000 kr.
Vores sogn beholder kun 60 % af indtægterne, da de resterende 40 % af vore indtægter går videre til bispedømmets fællesudgifter til præstelønninger, administration m.m.
Det ekstra beløb vi får ind skal dels bruges til at dække de årlige underskud, men også til lønninger til personale, som kan aflaste præsterne, så de får mere tid til de pastorale opgaver. Desværre er vedligeholdelsen af vores fredede kirke også en stor udgiftspost, som vi er nødt til at spare op til.
Men Vision "Plus 1 million" er også en drøm om at have nok midler til at kunne iværksætte projekter, som gør vores kirke mere synlig i samfundet, og som kan sikre at børn og unge finder det attraktivt at være en del af vores kirke.

Målet
Heldigvis går bestræbelserne fremad. Vi nåede i 2017 op på 1.333.000 kr. i kirkeskat og er således halvvejs til visionen om den ekstra million.
Antallet af betalende medlemmer af menigheden er steget fra 296 i 2014 til 495 i 2017. Men det er stadig kun 30% af de voksne, som betaler deres kirkeskat.

Ingen skal selvfølgelig give over evne, men mange giver kun meget symbolske beløb. Vi vil derfor bede folk om at være generøse og at give mindst 1 % af deres indkomst.

 

Tilmeld dig kirkeskat eller ændr bidragets størrelse på bispedømmets hjemmeside.
Eller udfyld og indsend dette skema (PDF-fil).
For mere information se vores nye kirkeskatfolder (marts 2017).

Hvis du har brug for hjælp til tilmelding kan du kontakte sognesekretær Rosa Ørtved Knudsen.