Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Vision "Plus 1 million"

Et simpelt regnestykke, der ikke går op endnu
De 1930 medlemmer fra Skt. Ansgars Kirke betalte i 2015 1.030.783 kr. i kirkeskat. Det svarer til 534 kr. pr. medlem mod Folkekirkens 1600 kr. pr. medlem, men det skyldes også at kun en fjerdedel af de voksne betaler kirkeskat. Sognet beholder 60 % af kirkeskatten, da 25 % skal bruges til udgifter til præsterne og 15 % går til bispedømmets fælleskasse.

Heldigvis går det fremad med vores indtægter i kirkeskat. I 2014 fik vi kun 800.000 kr. ind, så vi har altså oplevet en stigning på 200.000 kr., men målet var 1 mio. mere for at sognets økonomi kan hænge sammen. Selvom vi driver landets katolske domkirke for kun 1,3 mio kr. om året, budgetterer vi med et underskud på 250.000 kr. årligt. Langt det meste arbejde gøres frivilligt, men vi kan ikke regne med, at det fortsætter sådan. 2015 gav f.eks. et ekstra højt underskud, da der alene på renovering af præstegårdens mur og vinduer er blevet brugt 850.000 kr.
1 mio. mere i kirkeskat lyder måske som et stort beløb, men hvis blot hver anden af de voksne medlemmer bidrager med deres andel, ville vi have overskud og råd til at gøre endnu mere godt!

Emma på 19 år har tilmeldt sig kirkeskat. Læs hendes historie ved at klikke på teksten her.

Målet
Selvfølgelig burde alle vore medlemmer finde det naturligt at bidrage til vores kirkes udgifter, men det mål ligger stadig langt fremme. Til gengæld burde det være realistisk at forhøje menighedens kirkeskat med 1 million kr. i forhold til 2014.
Et af problemerne er, at mange kun støtter med få hundrede kroner om året. De bør forhøje deres årlige kirkeskat. Bispedømmet anbefaler at man MINDST giver 1 % af sin indkomst før skat. Med det gældende skattefradrag er hver katoliks udgift faktisk mindre end den er for folkekirkemedlemmer, som i København må undvære 0,8 % af deres indkomst til kirkeskat.

Her kan du se eksempler på dit bidrags størrelse alt efter din indkomstgruppe.

Skrækscenariet
Vi arbejder skam også på at nedbringe vore udgifter. Vi har bl.a. skaffet os af med en bil og nedbragt de faste udgifter til el, varme, osv. Men vi driver i forvejen kirke for meget mindre end en folkekirke. Den gennemsnitlige folkekirke bruger 3 mio. kr. årligt, mens vi med mange flere aktiviteter bruger halvt så meget.

Spareøvelserne kan ikke afværge den økonomiske katastrofe, og i sidste ende medfører vores dårlige økonomi både at der må være færre præster ansat, og at vi må lukke kirker.

 

Tilmeld dig kirkeskat på bispedømmets hjemmeside.
Eller udfyld og indsend dette skema (PDF-fil).

 

For mere information se vores nye kirkeskatfolder (marts 2015).

Hvis du har brug for hjælp til tilmelding kan du kontakte Son N. Habekost Bui på mobil: 2892 5434 eller e-mail: sb@remove-this.katolsk.dk.

Opdatering november 2016

Siden kampagnen begyndte i december 2014 er vi gået fra 296 betalere til 427 betalere. I 2015 fik vi derfor 210.000 kr. mere ind i kirkeskat end i 2014. Det var en forøgelse på 25 %, men det var også takket være en stor indsats, som vi ikke har mulighed for at gentage. De første kvartaler af 2016 har også vist en fin forøgelse, men dog kun på 17 % i forhold til året før. Vi kan forvente at kirkeskatten i 2016 vil være 350.000 kr. højere end i 2014, men det er 650.000 kr. fra at nå Vision "Plus 1 million".