Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Caritas Projekt: Den fremmede er vor gæst

Vores menighed tager del i et lokalt projekt støttet af Caritas, hvor vi den 4. lørdag i måneden sørger for aktiviteter for beboerne på et asylcenter. Den fremmede her har brug for at møde medmenneskelighed og venlighed, og vi har et ansvar for at vise dem dette. Den fremmede er vor gæst!

Vi er en gruppe, der har besluttet at begynde et lokalt Caritas-diakoniprojekt, hvor vi vil skabe rammerne for et frugtbart møde mellem asylansøgere og herboende. Vi har fået en aftale i stand med Røde Kors, som har ansvaret for Center Kongelunden og skal mindst en gang om måneden skabe aktiviteter, hvor asylcentrets børnefamilier bliver engageret i fælles lege, udflugter og lignende. Center Kongelunden er et omsorgscenter med særligt sårbare asylansøgere. Der er f.eks. en del mindreårige, som er kommet herop uden deres forældre.


I første omgang vil vi den 4. lørdag i måneden tage derud eller få bragt centrets beboere ind til byen for at skabe arrangementer, der giver et afbræk fra centrets normale hverdag og giver mulighed for at skabe relationer til herboende danskere. Beboerne har brug for fredelig og glædelig personlig kontakt, og især med almindelige danske børnefamilier. Vi henvender os til alle beboere uanset religiøs baggrund.


Vi har brug for frivillige til at hjælpe med at planlægge aktiviteter for beboerne og at stå for udførelsen af dem. De frivillige kan være i alle aldersgrupper, men vi søger særligt familier, der selv har børn til at deltage.

Vi gør dette for at hjælpe andre, ikke for at kunne profilere os som selfie-samaritanere!


Det er vigtigt at vore frivillige bliver sat godt ind i projektet og i asylansøgernes situation. Derfor skal man have deltaget i et introduktionsmøde for at kunne være frivillig. Man skal desuden give tilladelse til, at der bliver indhentet børneattest (straffeattest angående seksualforbrydelser mod børn).


Vi er nu 40 frivillige, men kan stadig bruge flere kræfter. For tilmelding, kontakt pastor Daniel Nørgaard på dannorg@gmail.com.