Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Voksenkatekese

Katekese betyder trosundervisning. Som troende bliver man aldrig færdig med at lære, og vi har derfor på forskellige lørdage igennem året en række foredrag, der oplyser om forskellige emner inden for vores tro. I reglen er det den første lørdag i måneden. Vi begynder kl. 14.30 og slutter lidt før kl. 17.00.

Alle interesserede er velkomne. For at dække udgifter til forplejning og materialer bedes man betale 40 kr. pr. gang.

Programmet for sæsonen 2016-2017:

3. september – Ignatius af Loyola og jesuitternes spiritualiet v/ Daniel Nørgaard
1. oktober – Diakonvielse og derfor ingen voksenkatekese

5. november – Den latinske højmesse v/ Rolf Tönshoff og Ulla Elmquist
3. december – Temperaturen på kirken herhjemme - hvad har Det ny Danmarkskort, jubelår og 5 x præste- vielser betydet? v/ Daniel Nørgaard
7. januar – Ordinationens sakramente v/ Biskop Czeslaw

4. februar – Hvad mistede Danmark ved Reformationen? v/ Sebastian Olden-Jørgensen.
4. marts – Reformationen som myte v/ Bjørn Thomassen

1. april – Temperaturen på Kirken v/ Andreas Rude. Aflyst

6. maj -  "De kristne rødder i Armenien og Georgien" v/ Daniel Nørgaard