Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Den stille uge 2016

stilleuge01

Fra Oliemessen tirsdag i Den stille uge.

stilleuge02

Mere end 40 præster samlet omkring biskoppen og alteret.

stilleuge03

Eucharistiske bøn.

stilleuge04

Sygeolien velsignes

stilleuge05

Gruppebillede af præster og ministranter

stilleuge06

Skærtorsdags fodtvætning.

stilleuge07

Fodtvætning, fortsat

stilleuge08

Processionen med sakramentet.

stilleuge09

Indgangsprocession, langfredag med riddere af Den hellige Grav

stilleuge10

Langfredag

stilleuge11

Langfredag efter korshyldningen.