Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Ægteskabet

Når ægtepagten mellem en døbt mand og en døbt kvinde stadfæstes af Kirken, lægger Gud sin særlige nåde til, således at de kan elske hinanden som Kristus elsker sin Kirke. Ægteskabet er et værdifuldt billede på den kærlig- hed, som Gud har til mennesket, og det er ægtefællernes rolle at genspejle Guds kærlighed. I deres forhold skal kærligheden derfor være helhjertet (hvilket indebærer mono­gami), trofast (ægtepagten er uopløselig) og åben over for at få børn. Ægteskabet varer ”til døden skiller”, og har man et forlist ægteskab bag sig, kan man derfor ikke blive gift igen, med mindre dette ægteskab er blevet erklæret ugyldigt.

Ægtevielsen i Skt. Ansgars Kirke

Vores kirke er den mest benyttede katolske ”bryllupskirke” i Danmark. For at blive viet hos os skal i hvert fald den ene part være katolik. Det er vigtigt at melde sig i god tid hos præsten (senest 6 måneder før), for man skal igennem et længere forberedelsesforløb. Forløbet er beskrevet på hjemmesiden www.vivilgiftes.katolsk.dk. Parret skal ikke kun være godt forberedt til selve bryllupsdagen, men også rustet til et livslangt ægteskab med alle dets glæder og sorger.