Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Ordinationens sakramente

Man modtager ordinationens sakramente for at få embedet som diakon, præst eller biskop. Disse embeder hedder på latin ”ordines”, og for at få del i dem bliver man ”ordineret” – deraf ordet Ordinationens sakramente. Biskoppen er den øverste hyrde i bispedømmet, og sammen med sine præster har han til opgave at helliggøre (gennem sakra- menterne), undervise (om Jesu lære) og lede sin flok. Diakonerne er biskoppens tjenere, der under liturgien assi- sterer ham, og som ellers tjener Kirken gennem f.eks. karitativt arbejde.

Ordinationer i Skt. Ansgars Kirke

For at modtage ordinationens sakramente skal man først godkendes af biskoppen, og senere hen følger mange års uddannelse. Oftest finder en diakon-, præste- eller bispevielse sted i domkirken, og Skt. Ansgars Kirke har derfor været vidne til de fleste ordinationer i Danmark. Det er oftest der, at kirken er mest fyldt.