Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Cenacolos Venner

Der er en rejse bort fra misbruget.

Hvis du befinder dig i en misbrugssituation – stoffer, alkohol eller på anden måde har mistet glæden eller meningen med livet – skal der en stærk indsats til, både fra dig selv og dem, der vil hjælpe dig for at komme på ret køl igen. Cenacolos Venner er en forening, som vil hjælpe dig.

 

Vi har rod i den italienske forening Comunità Cenacolo, som har over 60 misbrugscentre i 18 lande. Læs mere om foreningen her: win.comunitacenacolo.it/index.asp


Vi tilbyder rådgivning og vejledning til såvel misbrugere som pårørende til misbrugere.

Rådgivningen er anonym og gratis.


Du kan komme til samtale og vejledning ved Skt. Ansgars Kirke ved at aftale en tid. Ring i så fald til foreningen på tlf. 4081 4793.