Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Biskoppen om valget

Fire år går hurtigt, så den 18. marts skal der igen være valg til menighedsrådene i vort bispedømme, og efterfølgende skal der af de nye menighedsråd udpeges medlemmer til pastoralrådet.

I snart 50 år har vi haft menighedsråd i vort bispedømme, et udtryk for lægfolkets aktive deltagelse i at fremme livet i menighederne ved både at bringe inspiration og organisere praktisk hjælp, alt sammen i et loyalt og tillidsfuldt samarbejde med sognepræsten. I kraft af dåb og firmelse har alle troende et medansvar for, at Kristi budskab bliver kendt, og fællesskabet mellem alle i en menighed bliver etableret og styrket.

Gennem disse næsten 50 år har menighedsrådene vist sig at være værdifulde organer ved både at være en støtte til præsterne og ved at gøre det muligt for lægfolket at gøre brug af sine nådegaver og talenter. Generelt set har vore erfaringer været gode; men et værdifuldt samarbejde afhænger altid af alles gode vilje: Præsternes vilje til at motivere lægfolket og give det muligheder for at engagere sig, lægfolkets vilje til at samarbejde godt indbyrdes og respektere sognepræstens særlige overordnede ansvar som menighedens hyrde og støtte ham i denne opgave.

I de senere år har det i nogle menigheder ofte været vanskeligt at finde kandidater til menighedsrådene. Der kan være mange grunde: De ældre dør eller ønsker at træde tilbage, de unge har travlt med studier og familier og skifter måske ofte bopæl. Andre menighedsmedlemmer, især fra udlandet, kender ikke traditionen med menighedsråd. Andre steder har der været konflikter, som har taget modet fra folk.

Så forståelige disse årsager kan være, må de ikke afholde nogen fra at stille op til menighedsrådet. Jo flere der stiller op, jo bedre bliver  menighedernes interne mangfoldighed repræsenteret, og jo bredere bliver grundlaget for dialog og dermed  til forhindring af misforståelser.

Jeg opfordrer derfor alle, som efter de gældende regler har mulighed for at stille op, til også at gøre det, ligesom jeg opfordrer alle stemmeberettigede til at deltage i valghandlingen. Efter valget til menighedsrådene skal der udpeges medlemmer af pastoralrådet. Pastoralrådet skal på bispedømmeplan danne forum for den samme dynamik som i menighederne. Derfor håber jeg, at der også vil være det fornødne antal beredvillige til at indtræde i pastoralrådet.

Jeg anbefaler det kommende valg og arbejdet i de nye råd til alles forbøn og ønsker alle en velsignet fastetid.

København, askeonsdag den 14. februar, 2018

                         +Czeslaw