Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Kandidaterne

Her er de 11 kandidater der stiller op til menighedsrådet for perioden 2018-2022.


Birte Krog-Møller

I menighedsrådet vil jeg gerne især fokusere på styrkelse af det sociale liv, primært ved kirkekaffen og den månedlige voksenkatekese /På opdagelse i troen samt styrkelse af menighedens bevidsthed om Kirkens globale aspekt: at den katolske kirke i Danmark er en verdenskirke. Jeg ser vore udenlandske præster som en velsignelse for Kirken og mener, at pave Frans bør støttes i sin barmhjertighedssøgende ledelse.


Bo Emrik Pepke

Jeg har været medlem af menighedsrådet ved Sankt Ansgar for en del år siden. Dengang var jeg blandt andet med til at lave kirkebladet. Når jeg stiller op igen, er det fordi jeg atter ønsker at bidrage konstruktivt til rådets arbejde. Jeg er tegner og kunstpædagog og nu pensioneret fra en stilling som lærer ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Designskole.


Frandina Olivo
Jeg brænder for at bygge bro imellem danske katolikker og det spansktalende samfund. I 3 år har jeg været frivillig rådgiver inden for job, bolig, kultur, integration, og uddannelse. Jeg tolker for nye spansktalende der ikke kan tale engelsk og dansk. Jeg er 46 år, er gift og har et barn. Oprindeligt fra Argentina og har boet i Danmark i 15 år. Har en regnskabsuddannelse og læser International Markedsføring på Københavns Erhvervs Akademi.


John Ludwigs Rosing
Jeg konverterede i 2015 og har et par års erfaring med frivillighedsarbejdet i Kirken. I menighedsrådet vil jeg gerne bruge min erfaring til at bidrage til varetagelsen og udviklingen af de praktiske, økonomiske og administrative opgaver. Baggrund som civilingeniør og BA i Kunsthistorie og Moderne kultur samt topledelse i private og offentlige virksomheder. Tidligere institutleder på Syddansk Universitet. I dag er jeg partner i en international rekrutteringsvirksomhed.


Margarethe Stelsberg
Jeg er sygeplejerske og er nu tilflyttet Sankt Ansgars menighed fra Randers/Grenaa menighed hvor jeg nu i 4 år har været medlem af pastoralrådet. Jeg har været frivillig ved Kulturnatten og stiller op, fordi jeg også her i Sankt Ansgar menighed gerne vil engagere mig og byde ind med min erfaring fra menighedslivet i mine tidligere sogne. Jeg er gift med Bent og mor til 6 voksne børn.


Rikke von Zastrow

Jeg er kandidat, fordi jeg interesserer mig særligt, og vil arbejde for, god menighedspleje, velstruktureret frivilligt arbejde og forbedring af sognets økonomi.

Jeg har været medlem af menigheden siden begyndelsen af 2015 og har arbejdet frivilligt med kirkeskat og som frivillig-koordinator i alle 3 år.

 


Robert Stephan Kristensen Udmark

Først og fremmest ønsker jeg at tjene fire år i menigheden med praktisk arbejde, da vi nok mangler folk med tid, og jeg mangler nogen over mig.Roch Rutondiye

Jeg er tidligere formand for menighedsrådet i Ringsted. Med en fortid i Nationalbanken har jeg god forstand på tal og regnskaber. Jeg har en særlig interesse i unges deltagelse i menighedens liv.Sofie Svane
Gennem mit daglige arbejde med kontorudlejning har jeg opdaget, hvor stor betydning det kan have at bringe Jesus til steder, hvor man normalt ikke forventer at se Ham. Jeg bliver ofte overrasket over kunders uopfordrede og nysgerrige spørgsmål om tro og glædes over, de fordomme der derved nedbrydes og samtaler, der opstår om hvem Gud er. En glad og velfungerende menighed er vores grundlag for at tage Jesus med ud i hverdagen og bringe Hans lys til folk der har brug for det, men mindst forventer det.


Stine Rørbæk Møller

Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil arbejde for, at vores menighed i endnu højere grad bliver et levende fællesskab af katolske københavnere, der engagerer sig og er synlige i deres by. Det kan fx være i form af karitative initiativer eller dialog med andre trossamfund. Jeg er siddende medlem af menighedsrådet, i Pastoralrådet og har bl.a. deltaget i organisationen af Kulturnatten.Ulla Elmquist

Jeg genopstiller til menighedsrådet. Jeg har kun siddet i rådet i en valgperiode og jeg vil gerne være med en gang til.