Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Praestevielse og primits

præstevielse og primits

praestevielse01

Lørdag den 3. oktober, Mate, Davide og Gilberto vies til præster i Sankt Knud Lavards Kirke

praestevielse02

Her ses de tre kandidater og deres familier.

praestevielse03

Biskop Czeslaws prædiken. I baggrunden tre diakoner: Jan Hansen, Baudouin Willocx og Kasper Baadsgaard

praestevielse04

Kirken var helt fyldt, ca 550 mennesker

praestevielse05

Indvielsen ved håndspålæggelse, først biskoppen alene...

praestevielse06

derpå lægger alle de tilstedeværende deres hænder på de tre udvalgte.

praestevielse07

Et glimt fra eucharistifejringen.

praestevielse08

Og her er bispedømmets nye præster: Mate Rada, Davide De Nigris og Gilberto Vinciguerra

praestevielse09

Og det obligatoriske gruppebillede!

praestevielse10

Søndag var det så Davides første messe. Daniel hjalp til med påklædningen.

praestevielse11

Der var også mange mennesker her og fire præster, foruden Davide og Daniel var Mikolaj og Davides storebror med.

praestevielse12

Her tilryger Davide for første gang alteret. Daniel går med som ceremonimester i Martin Ryoms fravær.

praestevielse13

Set fra pulpituret så det festligt ud.

praestevielse14

Vore første kommunionsbørn bar høst-offergaverne under offertoriet.

praestevielse15

Og en meget glad ny præst tog imod børnenes gaver.