Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Resultat af valget til Menighedsrådet 2018

Valgstyrelsen i Sankt Ansgar Sogn har optalt de afgivne stemmer og offentliggør følgende resultat.

Ved valget stemte 106 menighedsmedlemmer svarende til en valgdeltagelse på 7,5 %.

Hver stemmeberettiget kunne stemme på indtil fire af de opstillede 11 kandidater.

 

Til medlem af menighedsrådet er valgt i rækkefølge efter stemmetal:

Nr.

Navn

Stemmer

1

 Ulla Elmquist

62

2

 Stine Rørbæk Møller

44

3

 John Ludwigs Rosing

42

4

 Margarethe Stelsberg

37

5

 Rikke von Zastrow

36

6

 Sofie Svane

30

7

 Roch Rutondiye

26

8

 Bo Emrik Pepke

16

 

 

Til suppleant til menighedsrådet er valgt  i rækkefølge efter stemmetal:

Nr.

Navn

Stemmer

1

 Robert Udmark

15

2

 Frandina Olivio

13

3

 Birte Krog-Møller

11

 

Med venlig hilsen

Niels Tiedemann

Formand for valgstyrelsen