Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Menighedsrådsvalg 17.-18. marts 2018

Efter Pastoralrådets beslutning afholdes valg til menighedsrådet for Sankt Ansgars sogn for perioden fra 2018 til 2022

Tid og sted for valghandlingen

Lørdag den 17. marts 2018 Kl. 17.45 - 18.15

Søndag den 18. marts 2018 Kl. 11.00 - 13.00

Søndag den 18. marts 2018 Kl. 15.45 - 16.30

Valglokalet er i Annekset til Menighedssalen, Bredgade 69A, 1260 København K.

Vejledning, blanket og kuvert til brug for brevstemme kan afhentes på Sognekontoret fra den 23. februar 2018, og en brevstemme skal være valgstyrelsen i hænde senest den 17. marts kl. 16.00.

Antal medlemmer, der skal vælges
Der skal vælges otte medlemmer til menighedsrådet. Hver stemmeberettiget må stemme på op til fire kandidater.

Reglerne for valgets afholdelse
Vedtægt af 27. november 2017 for valg af menighedsråd i bispedømmet København fastsætter nærmere regler for valgets afholdelse om blandt andet kandidatopstilling, stemmeret, stemmeafgivning, valgets opgørelse og indgivelse af eventuelle klager. Vedtægten er tilgængelig via Sankt Ansgars Kirkes hjemmeside (Link) og ligger fremme til gennemsyn på Sognekontoret.

Valgstyrelsens adresse
Valgstyrelsens adresse er E-mail: valgstyrelse@remove-this.sanktansgar.dk
Almindelig post: Valgstyrelsen c/o Sognekontoret, Bredgade 64, 1260 København K