Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Udlejning af menighedssalen - Bredgade 69A

Menighedssal01

Menighedssal02

Menighedssal03

Menighedssal04

Menighedskoekken

Menighedssalen i Bredgade 69A kan udlejes efter aftale med sognekontoret på e-mail: sogn@remove-this.sanktansgar.dk eller med almindelig post til Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K.

Hvem kan leje salen?: Menigheden ved Sankt Ansgars Kirke, grupper og foreninger eller enkeltpersoner, som samtidig bruger kirken i forbindelse med en messe eller anden kirkelig handling, som f. eks. dåb, vielse eller begravelse. Der er således ikke tale om kommerciel udlejning af salen. Bemærk dog følgende: e:

  • Sognets og Bispedømmets arrangementer har fortrinsret

  • Salen kan tidligst reserveres 4 måneder før brugsdatoen

  • Hvis salen skal bruges til fest, skal denne være afsluttet kl. 19.00

Betaling af leje: Efter bestilling af salen fremsendes en lejekontrakt. Pengene bedes overført til menighedens konto reg.nr.: 3121 konto nr.: 4140538124 senest 14 dage før lejedato. Overholdes betalingsfristen ikke, bortfalder aftalen om leje af Menighedssalen.

Udlejningspris: Der betales pr. begyndt døgn. Hvis udlejeren ønsker, at salen er disponibel i flere døgn, betales der pr. benyttet døgn.

Priserne for leje af Menighedssalen fremgår af nedenstående skema:


Pris

Leje af hele salen inkl. tekøkken og stort køkken.
For menighedsmedlemmer, der betaler kirkeskat.

3000,00 kr.
2500,00 kr.

Leje af hele salen inkl. tekøkken.

2000,00 kr.

Leje af halv sal inkl. tekøkken.

1500,00 kr.