Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Organist

Rolf Tönshoff
Maglekildevej 1, st. tv.
1853 Frederiksberg C

Telefon: 3322 5690
E-mail: rolf@remove-this.toenshoff.dk

Henvendelser

Rolf Tönshoff har været organist og kantor i kirken gennem snart 30 år og står til rådighed ved kirkelige handlinger, hvortil der ønskes orgel- og/eller kormusik. I forbindelse med dåb, bryllup eller begravelse kan han rådgive om salmevalg, ind- og udgangsspil brug af forsangere til at støtte salmesangen, et solistisk indslag (vokalt el. instrumentalt) osv.

Rolf kan kontaktes oppe på orgel- pulpituret efter søndagens højmesse eller pr. mail eller telefon. Det er en god idé at optage kontakt tidligt i forløbet, så kirkemusikken tilrette- lægges på en hensigtsmæssig og fornuftig måde.