Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Sognepræsterne

Pastor Timmermann (1937-2013) var også efter sin periode som sognepræst en flittig gæst ved festlighederne i Sankt Ansgars Kirke. Her i februar 2010.

Sankt Ansgars Kirke havde i hele 1900-tallet kun 5 sognepræster:
Pastor Johannes Braun, 1886-1923
Pastor Philipp baron von der Kettenburg, 1923-1940
Monsignore Kjeld Geertz-Hansen, 1941-1975
Monsignore Ib H. Andersen, 1975-1980
Monsignore Dietrich Timmermann 1980-2004
Monsignore Niels Engelbrecht 2004-2014

Pastor Daniel Nørgaard siden 2014

Kapellanerne

I samme periode har kirken haft en lang række andenpræster (kapellaner). Mange af landets katolske sognepræster har i denne stilling gjort deres første pastorale erfaringer under vejledning af Sankt Ansgars Kirkes sognepræst.