Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Første kommunionsundervisning

1. kommunion vil i 2018 finde sted på Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 10. maj kl. 10.00

Børn der går i 2. klasse og opefter kan blive forberedt til at modtage 1. kommunion ved at gå til undervisning i menighedssalen i Bredgade 69A to søndage om måneden efter søndagens højmesse. Det kræves selvfølgelig også at børn og forældre deltager i messen kl. 10.00, hvor de hjælper med forskellige opgaver som f.eks. at ministrere eller bære offergaver frem.

NB: Børn der går i 2. klasse på Institut Sankt Joseph går til 1. kommunionsforberedelse i skoletiden, og behøver ikke deltage i sognets undervisning, men kirkegangen om søndagen er stadigvæk en forudsætning.

Børnene i menigheden vil blive undervist af et team ledet af Jytte Hansen. Afbud skal meldes til Jytte på jh@remove-this.sanktansgar.dk eller sms til 6165 2172.

Planen for sæsonen 2017-2018:

 

3. september – 17. september – 22. september (fredag kl. 17.30-20.00 messe og fællesspisning)
1. oktober – 22. oktober
5. november (arrangement med DUK efter messen) – 19. november
10. december – 17. december
7. januar – 13. januar (lørdag kl. 15.00-18.00 inkl. messe) – 21. januar
2.-4. februar (weekend med DUK) – 18. februar
4. marts –18. marts
8. april – 15. april – 20. april (fredag kl. 17.30 skriftemål og fællesspisning)
6. maj – 10. maj (1. kommunion)