Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Bønner før arbejde og undervisning

Bøn før arbejdet:
Herre, giv, at alle vore handlinger må være forberedt og ledet af din Ånd. Lad al vor gerning bestandig udspringe fra dig og, som den er begyndt, således også fuldendes gennem dig.
(Fra Missalet, dagens bøn, torsdag efter askeonsdag)

Bøn efter arbejdet:
Herre, se i nåde til det arbejde, vi har påbegyndt, gør godt, hvad vi har forsømt, og giv os at fuldføre vort værk til dit behag.
(Fra Tidebønnen, 1. onsdag, middagsbøn)

Bøn før arbejde og undervsining:
Kom Helligånd! Opfyld dine troendes hjerter
- og antænd i dem din kærligheds ild.

Udsend din Ånd, og alt vil blive nyskabt.
- Og du vil forny jordens skikkelse.

Gud, du, som har undervist de troendes hjerter ved Helligåndens oplysning, giv os i samme Ånd at forstå, hvad der er ret, og altid at glæde os ved hans trøst.
Ved Kristus vor Herre.
Amen.