Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Bordbønner

Før måltidet
Alles øjne bier på dig, Herre, og du giver dem føden i rette tid
- Du åbner din hånd og mætter alt levende med velsignelse.

Herre, velsign os og disse gaver, som vi skal modtage af din gavmildhed.
Ved Kristus, vor Herre.
Amen.

Efter måltidet
Tak Heren, thi han er god.
- Thi hans miskundhed varer evindelig.

Vi takker dig, almægtige Gud, for alle dine velgerninger.
Du som lever og råder i al evighed.
Amen.