Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Samvittighedsransagelse

Om aftenens samvittighedsransagelse skrev den hellige Frans af Sales:

1. Vi takker Gud, fordi han har våget over os og opholdt os i dagens løb.

2. Vi skal nøjagtigt undersøge vor opførsel på alle dagens forskellige tider, genkalde os, hvor vi har været, hvem vi har været sammen med, og hvormed vi har beskæftiget os.

3. Hvis vi synes, vi har udrettet noget godt, skal vi takke Gud derfor; men hvis vi tværtimod har krænket ham i tanke, i ord eller gerning, skal vi bede ham om tilgivelse ved en bodsøvelse, som skal omfatte smerten over synden, det gode forsæt om at ville forbedre sig og viljen til ved førstkommende lejlighed at gå til skrifte.

Angerbøn
Forbarm dig over mig, Herre, forbarm dig over mig. Da jeg ikke har nogen undskyldning for mine synder, frembærer jeg for dig, min Herre og Mester, denne bøn: forbarm dig over mig.