Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Bønner foran Det Allerhelligste

Gud, i det underfulde Sakramente har du efterladt os et minde om din lidelse. Giv os at ære dit legeme og blods hellige mysterium således, at vi bestandigt føler din forløsnings frugt i os.
Du som lever og råder med Gud Fader i Helligåndens enhed, Gud i al evighed.
Amen.

I Altrets Helligste Sakramente
I Altrets Helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære.

Ave Verum
Hil dig, du sande Legeme,
Født af Jomfru Maria,
Du som i sandhed har lidt på korset
For mennesket,
Du af hvis side der udflød vand og blod.
Vær os en vederkvægelse i dødens prøvelse,
O milde Jesus, o gode Jesus,
O Jesus, Marias søn.

Du har givet dem brød fra Himmelen
Du har givet dem brød fra Himmelen,
- Som indeholder al vederkvægelse.

Anima Christi
Kristi sjæl hellige mig!
Kristi legeme frelse mig!
Kristi blod opildne mig!
Vandet af Kristi side rense mig!
Kristi lidelse styrke mig!
O gode Jesus, bønhør du mig!
I dine sår skjule du mig!
Fra Fjendens vold beskyt du mig!
I dødens time kald på mig!
Og lad mig komme hjem til dig,
så jeg kan love og prise dig
med dine helgen til evig tid.
Amen.