Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Bønner til hver en tid

Korstegnet
I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Amen.

Jesusbønnen
Herre Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder.

Den katolske hilsen
Lovet være Jesus Kristus!
- I al evighed. Amen.

Bøn foran krucifikset
Vi tilbeder dig, Kristus, og vi velsigner dig.
- For ved dit hellige kors har du forløst verden.

Taksigelse
Gud! Du, hvis barmhjertighed er uden mål, og hvis godheds skat er uudtømmelig: Vi takker din barmhjertige herlighed for de gaver, du har skænket os. Uafladeligt beder vi dig, at du for din mildheds skyld vil bønhøre dem, der påkalder dig. Forlad dem ikke, men bered dem til den løn, som venter. Ved Kristus, vor Herre. Amen.
Amen.

Bøn for de afdøde
Herre giv dem (ham/hende) den evige hvile og lad det evige lys lyse for dem (ham/hende). De (han/hun) hvile i fred.
Amen.