Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Hil dig, Maria

Hil dig, Maria minder os om, at Maria fuldt og helt tog imod det hverv, som Gud gav hende, og at hun derfor er et forbillede for alle kristne.

Hil dig, Maria, fuld af nåde!
Herren er med dig!
Velsignet er du iblandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt, Jesus.
Hellige Maria, Guds Moder!
bed for os syndere,
nu og i vor dødstime.

Amen.