Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Benedikt XVI om bøn

Tid, som hengår i bøn, er aldrig spildt, uanset de presserende pligter, som trænger sig ind på os fra alle sider. Tilbedelse af Kristus vor Herre i Det hellige Sakramente forlænger og fordyber den enhed med ham, som etableres ved fejringen af Eukaristien. Betragtningen af Rosenkransens mysterier sætter deres frelsende kraft fri; den forener os med og indvier os til Jesus Kristus. Troskab mod tidebønnen sikrer, at vor dag helliges i sin helhed, og minder os løbende om nødvendigheden af at fokusere på at gøre Guds gerning, uanset hvor meget pres og og hvor mange afledninger de forhåndenværende opgaver måtte afføde.

(Tale til USA’s biskopper den 16. april 2008)