Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Katolsk Ældreklub (KÆK) ved Sankt Ansgars Kirke

KÆK er en forening i Sankt Ansgars sogn, som blev etableret for over 10 år siden. Foreningens formål er at samle menighedens seniormedlemmer en gang om måneden til samvær og foredrag om aktuelle eller generelle emner i relation til Den Katolske Kirke. Der har i den forløbne tid været foredrag om Peter Schindler, munke- og søster- ordener, relikvier og katolsk ungdomsarbejde o.m.a.

Vi mødes den 4. onsdag i måneden kl. 15.00 til fælles kaffebord med efterfølgende foredrag af ca. 1 times varighed. Der er tradition for at vi i december holder en  julefrokost med hygge og gavelotteri, og vi tager i maj måned på en fælles udflugt.

Vores møder er uformelle og hyggelige - der forudsættes ikke viden om eller forberedelse til de annoncerede foredrag. Vi understreger, at selv om foreningens navn er Katolsk Ældreklub, er alle interesserede meget velkommen til at deltage! Deltagelse kræver ikke tilmelding og det koster 20,- kr for kaffe og kage.