Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Firmelse

I Danmark bruges ordet "firmelse" om den katolske konfirmation for at understrege, at det ikke er det samme som Folkekirkens konfirmation. Vi ser på firmelsen som et sakramente, hvor det ikke kun er firmanden, der bekræfter sin tro på Gud, men også Gud der bekræfter sin tro på firmanden og ruster ham eller hende særligt til at føre et kristent liv. Ved firmelsen modtager man nemlig Helligånden for at blive sendt ud i verden og give troen videre til andre. Når man er blevet firmet og har modtaget kommunionen er man således fuldt ud blevet et medlem af Den katolske Kirke.

Firmelse i Skt. Ansgars Kirke

Vi har normalt firmelse påskenat for vore konvertitter og pinsedag for vore unge firmander, der er katolsk døbt. En nødvendig forberedelse er påkrævet, hvilket betyder at man typisk har fulgt konvertitkurset eller firmandundervis-ningen.