Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Skt. Patricks brystpanser

Jeg står op i dag
ved Guds kraft til at lede mig:
Guds magt til at bære mig,
Guds visdom til at føre mig,
Guds øje til at se for mig,
Guds øre til at høre mig,
Guds ord til at tale til mig,
Guds hånd til at vogte over mig,
Guds vej til at ligge for mine fødder,
Guds skjold til at beskytte mig,
Guds hærskare til at værne mig
mod djævlenes snarer,
mod lasternes fristelser
mod naturens tilbøjeligheder
mod alle, som vil mig ondt,
fjern og nær,
alene og i mængden.

Kristus med mig, Kristus foran mig, Kristus bag mig,
Kristus i mig, Kristus under mig, Kristus over mig,
Kristus ved min højre, Kristus ved min venstre,
Kristus hvor jeg ligger, Kristus hvor jeg sidder, Kristus hvor jeg står,
Kristus i hjertet på enhver, der tænker på mig,
Kristus i munden på enhver, der taler om mig,
Kristus i hvert øje, der ser mig,
Kristus i hvert øre, der hører mig.

Jeg står op i dag
ved en mægtig kraft, ved påkaldelse af Treenigheden,
i tro på trefoldigheden og bekendelse af enheden
over for Skaberen.
 
Revideret uddrag af Lorica (brystpanser) tilskrevet Skt. Patrick, original på gælisk ca. 9. årh., (Ancient Christian Writers, bd. 17, s. 68 ff.)