Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Romano Guardinis bøn

Hele tiden modtager jeg mig selv af Din hånd.
Det er min sandhed og min glæde.
Hele tiden betragter dit øje mig,
og jeg lever af dit blik,
Du min skaber og min frelse.
Lær mig i dit nærværs stilhed
at forstå den hemmelighed, at jeg er,
og at jeg er det ved dig
og foran dig og for dig

Romano Guardini blev født i Verona i 1885, men kom allerede som spæd til Tyskland. Som præst, aktiv i kirkens ungdomsarbejde og som universitetsteolog kom han til at udøve en meget betydelig indflydelse. Dette hang ikke mindst sammen med bredden i hans forfatterskab, og med at han skrev på en måde, som var tilgængelig også uden for fagteologernes kreds. Ikke mindst blev hans lille bog om gudstjenestens ånd, der udkom allerede i 1919 blev vejvisende for de store reformer i kirkens liturgiske liv i det 20. århundrede. Guardini døde i 1968. Hans professorat i München blev overtaget af eleven Karl Rahner.