Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Ærkebiskop Angelo Giuseppe Roncallis fredsbøn

Herre Jesus Kristus, bred dine hænder ud over kampens rasende strømme og byd, at de skal holde inde. Luk menneskenes hjerter op for en levende forståelse af den sociale retfærdigheds helbredende, hellige grundlag. Dens rødder findes jo i Det glade Budskabs dybeste urgrund: den gensidige respekt, det sande broderskab, det virkelige samarbejde om at søge det fælles bedste og den nødvendige materielle velstand.

Skænk os freden, den retfærdige fred, den varige fred, som verden ikke kan give os: Den fred, hvor der er plads til alle, fordi du, dit Glade Budskab og din Kirke netop hører hjemme dér.

Det, som tjener os til bedste, bønfalder vi dig om med den samme rene længsel for alle, som lever og arbejder sammen med os under én og samme himmel. Vi beder om det for dem i den samme broderlige ånd, selvom om tro og etnisk afstamning, historisk overlevering og social status gør, at vi er forskellige.

Uddrag af bøn skrevet af ærkebiskop Roncalli (den senere pave Johannes XXIII, helgenkåret i 2014) for byen Istanbuls redning i 1940. Han var da Apostolisk Administrator af Det apostoliske Vikariat Konstantinopel (Istanbul).