Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Thomas Kingos ”Hierte-Suk”

Aldrig er jeg uden Vaade,
Aldrig dog foruden Naade:
Altid har jeg Suk og Vee,
Altid kand dog JESUM see:
Altid trykker mine Synder,
Altid JEsus Hielp tilskynder:
Altid er jeg udi Tvang,
Altid er jeg fuld af Sang:
Nu i Sorrig, nu i Glæde,
Nu i Fald og nu i Sæde:
Ofte fuld af stor Uroo,
Altid fuld af JEsu Troo!
Saa er Sorg og Glæde lenked,
Saa er Begeret iskienked
I mit Levnets Omgangs Skaal,
Slig er mine Levnets Maal!
Men, O JEsu, jeg vil græde,
Hielp Du til at Troens Glæde
Fra min Synd og Sorrig maa
Altid Over-vegten faa!

Kingos digt er taget fra ”Aandelige Siunge-Koors Anden Part” (1681). Det er tænkeligt, at en katolsk digter ville have undgået vendingen ”Altid er jeg udi tvang”, men det samlede billede af en kristne sjæls stilling er ikke fremmed for den fælles-kristne tradition.