Italiano
Français
Español
Deutsch
English

Niels Steensens bøn

Gud, uden dit vink falder intet hår fra hovedet, intet blad fra træet og ingen fugl fra luften, ej heller undslipper nogen tanke sindet, nogen lyd tungen eller nogen bevægelse hånden. Du har indtil nu ført mig ad veje, som var mig ukendte. Før du mig nu ad nådens sti, seende eller blind! Det er lettere for dig at føre mig derhen, hvor du vil, end det er for mig at trække mig tilbage derfra, hvorhen mine længsler drager mig.

Den salige Niels Steensen (1638-1686), naturvidenskabsmand, konvertit og biskop, var født i Købmagergade i København. Han deltog i forsvaret af byen, da svenskerne i 1658 forsøgte at storme den. I 1600 drog han på dannelsesrejse og vendte derefter kun hjem til København i kortere perioder, sidste gang i 1685, hvor han som biskop i hemmelighed meddelte firmelsens sakramente.